Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1. Hồ sơ thành lập gồm:

(i) Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư – theo mẫu

(ii) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm. Yêu cầu báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

(iii) Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp;

(iv) Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp – theo mẫu

2. Các tài liệu mà nhà đầu tư cần chuẩn bị gồm:

2.1 Nhà đầu tư là cá nhân:

(i) Bản gốc Văn bản xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng. Nếu là ngân hàng nước ngoài thì phải được hợp thức hoá lãnh sự;

(ii) Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực pháp luật;

(iii) Văn bản chứng minh xác nhận đăng ký tạm trú tại Việt Nam;

2.2 Nhà đầu tư là doanh nghiệp, tổ chức

(i) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác được hợp pháp hóa lãnh sự;

(ii) Bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác được hợp pháp hóa lãnh sự.

(iii) Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người đại diện được hợp pháp hóa lãnh sự

(iv) Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo uỷ quyền của nhà đầu tư.

(v) Báo cáo tài chính hoặc giấy tờ tương đương để chứng minh tài chính.

Ghi chú:

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com