Thủ tục xin giấy phép quảng cáo năm 2020 bạn cần biết

Bạn đang có nhu cầu quảng cáo sản phẩm hàng hóa hoặc quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh mà bạn cung cấp nhưng không biết sản phẩm hoặc dịch vụ quảng cáo đó có phải xin giấy phép quảng cáo hay không, nếu có thì xin ở giấy phép quảng cáo ở đâu, hồ sơ xin giấy phép quảng cáo gồm những gì, thời gian cấp giấy phép quảng cáo là bao lâu và lệ phí cấp giấy phép quảng cáo mất bao nhiêu tiền. Bài viết này và các bài viết về giấy phép quảng cáo liên quan sẽ hỗ trợ các bạn:

I. CÁC SẢN PHẨM HÀNG HÓA CẤM QUẢNG CÁO

Nghiêm cấm quảng cáo đối với các sản phẩm: Thuốc lá, Rượu có nồng độ cồn từ  15 độ trở lên, Sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo, Thuốc kê đơn và Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc, Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

II. CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ PHẢI XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO:

Ngoài việc tuân thủ các quy định chung về pháp luật quảng cáo, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo. Cụ thể các sản phẩm, dịch vụ phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm:

– Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo;

– Quảng cáo mỹ phẩm;

– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

– Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;

– Quảng cáo Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được phép quảng cáo;

– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như Quảng cáo phòng khám, Bệnh viện tư, Dịch vụ thẩm mỹ viện;

– Quảng cáo trang thiết bị y tế;

– Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y

– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi

III. KHI NÀO PHẢI XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO:

Theo quy định, trước khi thực hiện việc quảng cáo tổ chức, cá nhân phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước. Chỉ sau khi được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mới được thực hiện việc quảng cáo.

IV. CÁC LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO ĐƯỢC CẤP PHÉP

Giấy phép quảng cáo được cấp cho từng nội dung và hình thức quảng cáo cụ thể:

– Giấy phép quảng cáo bằng âm thanh như Quảng cáo qua Đài tiếng nói Việt Nam, quảng cáo qua VOV giao thông;

– Giấy phép quảng cáo bằng âm thanh, hình ảnh, tiếng nói, chữ viết (quảng cáo bằng Video);

– Giấy phép quảng cáo Maket tĩnh được thể hiện qua hình thức bằng bảng quảng cáo, biển quảng cáo, tờ rơi, poste, báo giấy và báo điện tử,các bài viết trên web và các trang mạng internet..;

– Giấy phép quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị chuyên đề;

V. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Pháp luật quảng cáo không quy định cụ thể về thời hạn của Giấy phép quảng cáo, tuy nhiên thời hạn của Giấy phép quảng cáo sẽ phụ thuộc vào:

Thời hạn của Giấy phép lưu hành tại Việt Nam đối với Quảng cáo thuốc;

Thời hạn hiệu lực của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với quảng cáo Mỹ phẩm;

Thời hạn hiệu lực của Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với quảng cáo Thực phẩm và phụ gia thực phẩm;

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất đối với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

Thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tự do đối với trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc Giấy phép nhập khẩu đối với trang thiết bị nhập khẩu đối với Quảng cáo trang thiết bị y tế;

Thời hạn hiệu lực của Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ;

Thời hạn hiệu lực Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở Khám chữa bệnh đối với Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật đối với Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố chất lượng sản phẩm đối với Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi,

VI. BÀI VIẾT, PHÓNG SỰ GIƯỜI THIỆU VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ PHẢI XIN GPQC:

Về nguyên tắc, việc sử dụng các hình thức truyền tin (âm thanh, hình ảnh, chữ viết) nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến công chúng chính là một hình thức Quảng cáo sản phẩm. Điều đó đồng nghĩa với việc các bài viết, các phóng sự nhằm giới thiệu về sản phẩm là một hình thức quảng cáo và phải xin Giấy phép quảng cáo.

Cũng theo pháp luật quảng cáo, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo theo đúng nội dung giấy phép đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên trên thực tế nếu một sản phẩm, dịch vụ đã có giấy phép quảng cáo và các bài viết trên website, mạng xã hội chỉ nhằm truyền tải thêm các thông tin của sản phẩm, dịch vụ và đính kèm phần nội dung quảng cáo đã được phê duyệt thì không phải xin phép.

VII. BỘ HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

1. Hồ sơ yêu cầu chung đối với việc xin Giấy phép quảng cáo gồm

a) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

b) Giấy chứng nhận ĐKKDh của doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

c) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu nêu trên phải có thêm các tài liệu bổ sung

d) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

2. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ xin giấy phép quảng cáo:

a) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ kèm theo Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

b) Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

c) Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

d) Tài liệu chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

e) Hợp đồng hoặc tài liệu khác chứng minh về nguồn gốc vật tư, vật liệu, quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm nếu trong Maket thể hiện nguồn gốc, quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm;

f) Hợp đồng thuê diễn viên hoặc Thỏa thuận thuê diễn viên nếu trong Maket xuất hiện hình ảnh nhân vật;

g) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu trong Maket có xuất hiện hình ảnh logo nhãn hiệu hàng hóa của đơn vị xin giấy phép quảng cáo.

h) Văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung khuyến mại của cơ quan nhà nước về thương mại nếu trong nội dung quảng cáo có thể hiện việc khuyến mại.

VIII. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO:

Tùy thuộc vào sản phẩm dịch vụ quảng cáo mà Cơ quan cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo như sau:

Tên Sản phẩm quảng cáo

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Quảng cáo thuốc Cục Quản lý dược – Bộ Y tế
Quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố
Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế
Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế
Quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Chi cục ATTP – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo
Quảng cáo trang thiết bị y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật; Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật; Cục Quản lý y, dược cổ truyền – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật trên đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Bảo vệ thực vật
Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật trên các phương tiện:

a) Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

b) Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

c) Phương tiện giao thông;

d) Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;

đ) Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

e) Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Quảng cáo thuốc thú y trên đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Thú y
Quảng cáo thuốc thú y trên các phương tiện báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương

– Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo;

– Phương tiện giao thông;

– Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao;

– Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

Chi cục thú y

Hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

IX. THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Thời gian cấp giấy phép quảng cáo từ 15-20 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

X. PHÍ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO

Lệ phí xin giấy phép quảng cáo 

Tên Sản phẩm quảng cáo Lệ phí nhà nước thẩm định nội dung quảng cáo
Quảng cáo thuốc

Quảng cáo mỹ phẩm

1.600.000/hồ sơ

(Thông tư 114/2017/BTC)

Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 1.000.000/ Hồ sơ

Thông tư số 278/2016/TT-BTC

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 1.200.000 đồng /lần/sản phẩm

(Thông tư 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)

Quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo
Quảng cáo trang thiết bị y tế 1.000.000/ hồ sơ

Thông tư số 03/2013/TT-BTC

Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 1.000.000/ Lần

Thông tư số 278/2016/TT-BTC

Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật

phát hành toàn quốc hoặc phát hành tại địa phương.

600.000

Thông tư số 231/2016/TT-BTC

Quảng cáo thuốc thú y . 900.000/lần

Thông tư số 285/2016/TT-BTC

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt Chưa có quy định

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO CỦA LUẬT BẠCH MINH

Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm 

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thuốc

Xin giấy phép quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

Xin Giấy phép quảng cáo truyền hình

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn mọi vấn đề liên quan đến giấy phép quảng cáo:

PHÒNG TƯ VẤN QUẢNG CÁO – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0904 152 023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com