Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn hướng dẫn quy định về địa điểm kinh doanh và các bước để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Bước 1. Công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền ký duyệt quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty. Soạn thảo và kê khai thông tin hồ sơ.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

1. Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

3. Người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, kèm theo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh phải có Văn bản ủy quyền đại diện công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt và có văn bản ủy quyền cho người khác ký duyệt hồ sơ. Phải kèm theo bản sao Văn bản ủy quyền và người đại diện vẫn chịu trách nhiệm đối với các nội dung ủy quyền. Công việc người được ủy quyền phải đúng với quyền và nghĩa  vụ trong nội dung của văn bản ủy quyền.

Bước 2.  Tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng 2 hình thức:

1. Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Doanh nghiệp cũng có thể nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sư hợp lệ theo quy định pháp luật Phòng đăng ký kinh doanh cấp Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ và nộp lại theo quy định pháp luật.

Bước 3. Các thủ tục sau khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cảu doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thu dọn và gỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh và thông báo đến khách hàng về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

– Tư vấn hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

– Soạn thảo hồ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Gửi hồ sơ, tài liệu cần thiết để doanh nghiệp lưu giữ nội bộ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Đ/c: Số 101A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Liên hệ : 024.37756814/17  –  0934 565 078  –  0865 28 58 28

Website : http://bachminh.com         Email: luatbachminh.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com