Thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 Quy định về Đăng ký doanh nghiệp. Quy định về thủ tục chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp như sau: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

I. Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác cùng quận/huyện nhưng cùng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ky kinh doanh gồm:

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Văn bản ủy quyền (trường hợp người tiến hành thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật).

II. Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác quận/huyện nhưng cùng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở trên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty phải tiến hành thủ tục chốt Thuế tại Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi đăng ký. Sau khi nộp hồ sơ tịa cơ quan thuế doanh nghiệp nhận được kết quả là Mẫu thông báo 09 – Thông báo về việc chuyển trụ sở của Cơ quan thuế.

Sau khi nhận được Thông báo chuyển trụ sở chính của Cơ quan thuế, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nghiệp.

Hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ky kinh doanh gồm:

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Văn bản ủy quyền (trường hợp người tiến hành thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật)

5. Thông báo 09 –Thông báo về việc chuyển trụ sở chính của Cơ quan Thuế

III. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, hồ sơ thay đổi bao gồm:

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển trụ sở chính tại Cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính. Sau khi doanh nghiệp nhận được Thông báo của Cơ quan thuế vè việc chuyển trụ sở chính của công ty. Doanh nghiệp bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ky kinh doanh gồm

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

5. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

6. Văn bản ủy quyền (trường hợp người tiến hành thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật)

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở chính gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và  tư vấn miễn phí.

Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024)3.7756814/ (024)3.7756817/ 0934.565.078

Luật sư tư vấn trực tuyến: 0904.152.023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com