Giải quyết tranh chấp

Với độ ngũ luật sư  giàu kinh nghiệm. Luật Bạch Minh hiện cung cấp các dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật liên quan đến các dạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện. Cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, đất đai, kinh tế, thương mại  tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng Tranh chấp Hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng mà các […]
Chi tiết