Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, gồm có tôi và 1  thành viên góp vốn nữa ( anh A ), và tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty. Hiện nay tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho 1 thành viên mới ( anh B )và thay đổi người đại diện theo pháp luật từ tôi sang cho anh A.

Cho tôi hỏi phải làm thủ tục thay đổi người đại diện trước hay làm thủ tục chuyển nhượng trước

Trình tự thủ tục, hồ sơ như thế nào? Để thay đổi những nội dung trên?

Thủ tục thành lập Chi nhánh

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Bạch Minh. Luật sư của Bạch Minh có nội dung tư vấn với bạn như sau:

Hiện nay pháp luật không quy định về việc công ty bạn phải tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trước hay thủ tục thay đổi thành viên trước. Vì vậy công ty bạn có thể tiến hành hai thay đổi này cùng 1 lúc.

Điều kiện của thành viên nhận chuyển nhượng

Theo khoản 2 Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

Như vậy : Anh B phải không thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên thì anh B mới có thể nhận chuyện nhượng và là thành viên góp vốn của công ty bạn.

Thủ tục thay đổi thành viên đối với công ty 2 thành viên

Công ty cần chuẩn bị những hồ sơ sau nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký.

1. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp

2. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Nội dung thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

– Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

– Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Danh sách thành viên của Công ty

5. Bản sao hợp lệ một trong giấy tờ chứng thực cá nhân của anh B

6. Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo hồ sơ phải có:

  • Văn bản ủy quyền
  • Bản sao công chứng CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền

Khi nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty cần chuẩn bị những hồ sơ sau nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký.

1. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nội dung thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

3. Bản sao công chứng CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới

4. Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo hồ sơ phải có:

  • Văn bản ủy quyền
  • Bản sao công chứng CMND/Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Một số quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
  • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
  • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ.

Sau đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Bạch Minh, nếu bạn có thắc mắc về vấn đề hãy liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Đ/c: 101/A2 – Ngõ 72 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Tel  : 024.37756814/17 – 0904 152 023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com