Tin tức

Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Điều kiện kinh doanh thuộc quản lý Bộ Xây Dựng

Ngày 16 tháng 07 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bô sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện Đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực Quản lý Nhà nước của Bộ Xây Dựng. I. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ […]
Chi tiết

Quy định bảo vệ công trình hàng hải năm 2017

NGHỊ ĐỊNH SỐ 143 NĂM 2017 QUY ĐỊNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Chính phủ ban hành […]
Chi tiết