người đại diện theo pháp luật

Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Thay đổi giám đốc

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty. Người đại diện theo pháp luật được thể hiện trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. I. Quy định về người đại diện […]
Chi tiết