Bảng phân loại hàng hóa,dịch vụ đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Theo Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố.

Trong trường hợp người nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 380B – Quyển 3 ngày 25 tháng 11 năm 2019, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết./.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 và Bảng danh mục các nhóm của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 có thể tải về tại đây.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com