Ghi chú việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Ghi chú việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài tại Việt Nam là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt nam ghi nhận vào sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam đã được đăng ký kết hôn tại nước ngoài nhằm thừa nhận và bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của các bên theo pháp luật Việt Nam.

I. Thẩm quyền ghi chú việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện/thị xã/thành phố nơi công dân Việt Nam đăng ký hộ khẩu thường trú ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

II. Hồ sơ ghi chú kết hôn tại Việt Nam việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài bao gồm:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Bản sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân;

Lưu ý:

  • Các Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.
  • Đối với Giấy đăng ký kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng ra tiếng Việt.

III. Thủ tục ghi chú việc kết hôn tại Việt Nam:

Một trong hai bên kết hôn nộp hồ sơ yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn tại nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hộ tích thuộc UBND quận/huyện.

Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 12 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ hợp lệ và tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Nếu hồ sơ yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn chưa hợp lệ hoặc việc kết hôn vi phạm điều cấm, Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

IV. Điều kiện ghi chú tại Việt Nam việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài 

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Cụ thể các điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam

Các Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn dưới đây.

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

+ Kết hôn giữa những người cùng giới tính.

2. Trường hợp nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục ghi chú việc kết hôn Quý Khách gửi tại đây

Hoặc liên hệ tư vấn điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay