Điểm mới về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2018 sẽ đơn giản hóa một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp. Tại nghị định này có một số điểm mới nổi bật như sau:

1. Doanh nghiệp không cần đóng dấu công ty vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Khác với quy định về Đăng ký doanh nghiệp phải đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Tại Khoản 1, điều 1, nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định về không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2. Văn bản ủy quyền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp không cần công chứng

Tại khoản 2 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định rõ về văn bản ủy quyền cho ngươi tiến hành thành lập doanh nghiệp như sau:

“Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

3. Chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở Hộ kinh doanh được hướng dận cụ thể tại nghị định này. Theo đó, Hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp kèm theo Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

4. Quy định về lập địa điểm kinh doanh

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đặt địa chỉ địa điểm kinh doanh phải cùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có trụ sở chính hoặc chi nhánh công ty. Nhưng tại nghị định 108/2018/ND-CP đã bỏ quy định trên và cho phép công ty địa điểm kinh doanh khác tỉnh/thành phô trực thuộc trung ương với trụ sở chính và chi nhánh.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh”

5. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định rõ khi thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, công ty phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

Tại nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định chỉ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

“Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.”


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay