About Us

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

  • Địa chỉ: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 3.7756814                             Fax: (04) 3.7756827
  • E-mail: luatbachminh@gmail.com                 Website: www.bachminh.com

Nguyên tắc hoạt động

  • Tuân thủ hiến pháp, pháp luật;
  • Tư vấn chính xác, trung thực và cẩn trọng;
  • Lợi ích của khách hàng là lợi ích của chúng tôi;
  • Đề cao đạo đức nghề nghiệp của luật sư trong quá trình hoạt động.

Mục tiêu phát triển

  • Phát triển bền vững và ổn định đồng hành cùng giá trị thương hiệu;
  • Đa dạng dịch vụ nhằm đáp ứng toàn diện mọi yêu cầu của khách hàng;
  • Thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khách hàng.

BACHMINH LAW FRIM

Office in Hanoi

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Office in Ho Chi Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com