Tư vấn nhà đất

Nhà đất là tài sản có giá trị lớn của mỗi gia đình, mỗi cá nhân do đó nếu Chủ sở hữu không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý thì nguy cơ xảy ra các tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng là khó trách khỏi.

Các dịch vụ của Luật Bạch Minh tư vấn miễn phí thủ tục liên quan đến Quyền lập di chúc thừa kế nhà đất, thủ tục khai nhận di sản thừa kế, về thủ tục mua bán tặng cho nhà đất, đăng ký biến động nhà đất.

Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Làm sao để lập di chúc hợp pháp

một bản Di chúc hợp pháp thì bản di chúc đó phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể, tuân thủ về hình thức và nội dung bản di chúc đó không trái các quy định của pháp luật và trái đạo đức xã hội. Một bản di chúc không hợp pháp, không rõ ràng thường là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa những người thừa kế
Chi tiết

3 bước phân chia di sản thừa kế theo di...

CÁC BƯỚC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Sau khi người để lại di sản thừa kế mất, các đồng thừa kế được chỉ định theo di chúc hoặc thuộc hàng thừa kế theo pháp luật sẽ thực hiện việc phân chia di sản thừa kế Luật Bạch Minh hướng dẫn 3 bước để phân […]
Chi tiết

Mẫu Hợp đồng thuê đất

Mẫu hợp đồng thuê đất (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: …. …, ngày….. tháng …..năm …. […]
Chi tiết

Phân chia thừa kế theo di chúc

Từ thực tiễn tư vấn pháp luật về cách thức phân chia di sản thừa kế theo di chúc. Văn phòng luật sư Bạch Minh hướng dẫn thủ tục, cách thức phân chia di sản thừa kế theo di chúc như sau:
Chi tiết

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. (Theo Bộ Luật dân sự năm 2005). Nội dung cơ bản của thừa kế theo […]
Chi tiết

Mẫu di chúc viết tay

Mẫu Di chúc viết tay CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— DI CHÚC Hôm nay, ngày  tháng  năm  , tại ……………………………………………………………………………………………………..……… Tôi là (ghi rõ họ và tên):…………………………………….Sinh ngày:………/……../………….. Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./………….tại ………………….. Và vợ là bà (ghi rõ họ và […]
Chi tiết

Thủ tục thừa kế nhà đất

Dịch vụ tư vấn trong việc để lại thừa kế nhà đất. Sau đây là thủ tục thừa kế nhà đất, biểu mẫu thừa kế nhà đất 1. Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ tư vấn về các điều kiện, trình tự thủ tục để lại thừa kế quyền sử dụng đất. Cụ thể […]
Chi tiết

Tư vấn lập di chúc

Để ý chí, nguyện vọng của người lập di chúc sẽ được thực hiện đúng, đầy đủ, Bản di chúc được pháp luật công nhận và bảo vệ thì di chúc phải đáp ứng các điều kiện về hình thức, nội dung
Chi tiết