Thủ tục thành lập công ty phần mềm

Nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, được xem là một giai đoạn kinh tế phát triển nhất trong thời đại kỹ thuật số. Vì vậy việc thành lập công ty phần mềm đang là lĩnh vực đang được chú trọng nhất của các nhà đầu tư trong nhất là nhà đầu tư trẻ và các doanh nghiệp trẻ.

Hiểu được việc quan trọng này, Luật Bạch Minh dành riêng cho nhà đầu tư một bài viết hướng dẫn từng bước thành lập công ty phần mềm.

Bước 1. Chuẩn bị thông tin thành lập công ty phần mềm

Thông tin thành lập công ty phần mềm bao gồm các thông tin sau:

1. Tên công ty khi thành lập công ty phần mềm

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.

– Một số ví dụ như sau:

+ Công ty TNHH một thành viên HANECO

+ Công ty TNHH phần mềm HANOI

+ Công ty cổ phần dịch vụ phần mềm BACHMINH

2. Địa chỉ trụ sở chính công ty phần mềm

– Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Một số ví dụ như sau:

+ Địa chỉ trụ sở: Số nhà 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

+ Địa chỉ trụ sở: Số nhà 28, tổ 18 phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

3. Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty phần mềm

– Xuất bản phần mềm. Nhóm này gồm:Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính; Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

– Lập trình máy vi tính. Nhóm này gồm: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng; Lập trình các phần mềm nhúng.

– Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống; Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Nhóm này gồm: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Nhóm này gồm: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, …. từ dữ liệu do khách hàng cung cấp; Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web….; Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.

– Cổng thông tin. Nhóm này gồm: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng; Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ.

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Nhóm này gồm: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi; Bán buôn phần mềm.

– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Nhóm này gồm: Bán buôn van và ống điện tử; Bán buôn thiết bị bán dẫn; Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; Bán buôn mạch in; Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng); Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

– Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Máy vi tính; Thiết bị ngoại vi máy vi tính; Bộ điều khiển trò chơi video; Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng), kể cả trò chơi video; Thiết bị viễn thông.

4. Thông tin vốn điều lệ khi thành lập công ty phần mềm

– Trước khi thành lập công ty phần mềm các thành viên/cổ đông phải xác định mức vốn điều lệ của công ty. Mức vốn điều lệ bằng tổng số vốn dự kiến của các thành viên/ cổ đông công ty góp thành lập công ty.

– Một số ví dụ như sau:

+ Vốn điều lệ công ty: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ Việt nam đồng)

+ Vốn điều lệ công ty: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ Việt nam đồng)

+ Vốn điều lệ công ty: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu Việt nam đồng)

5. Thông tin người đại diện theo pháp luật và chức danh người đại diện

– Người đại diện theo pháp luật thường giữ chức vụ :

+ Giám đốc/ Tổng giám đốc;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc/ Tổng giám đốc

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc/ Tổng giám đốc

6. Thông tin cổ đông công ty/thành viên/ chủ sở hữu công ty

– Tên thành viên

– Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu là cá nhân

– Giới tính

– Quốc tịch

– Dân tộc

– Địa chỉ liên lạc đối với thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

– Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

– Vốn góp

Bước 2. Soạn hồ sơ thành lập công ty phần mềm

– Giấy đề nghị thành lập công ty (theo mẫu)

– Điều lệ công ty cổ phần/công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty TNHH một thành viên.

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/Danh sách  thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên. (theo mẫu)

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân. (theo mẫu)

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực cổ đông sáng lập/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập của tổ chức là cổ đông sáng lập/thành viên/chủ sở hữu của công ty

– Bản sao công chứng Giấy tờ pháp lý của người đại diện quản lý phần vốn gópuyền đối với cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân.

– Bản sao công chứng Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực cổ đông/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty là nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam của người đại diện theo pháp luật.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 3. Nộp hồ sơ thành lập công ty phần mềm

Hình thức 1:  Nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn. Công ty đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp nhận thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện

Hình thức 2: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

– Hiện tại cơ quan nhà nước tuyên truyền doanh nghiệp tiến hành các thủ tục trực tuyến để thuận tiện rút ngắn thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp.

– Thủ tục liên quan đến thành lập công ty phần mềm, công ty có thể tiến hành kê khai trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Scan hồ sơ tải hồ sơ lên trên hệ thống, thanh toán lệ phí nhà nước tất cả đều qua hệ thống trực tuyến.

Bước 4. Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty phần mềm

Dịch vụ thành lập công ty phần mềm
Dịch vụ thành lập công ty phần mềm

Bước 5. Những công việc sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Liên hệ công ty khắc dấu tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu tròn công ty và dấu chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc và các loại dấu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như: dấu đã nhận tiền, dấu địa chỉ công ty, dấu xuất kho, dấu kế toán trưởng …..

– Liên hệ đơn vị in, khắc biển hiệu công ty. Đây là thủ tục nhỏ nhưng rất quan trọng trong việc thể hiện việc tồn tại của công ty. Nếu công ty không in khắc biển và treo biển tại trụ sở chính công ty, công ty sẽ gặp một số rủi ro như sau:

+ Bị khóa mã số thuế và thông báo người nộp thuế (công ty) không hoạt động tại trụ sở.

+ Không nhận được công văn, thông báo hay thư từ của cơ quan nhà nước, đối tác khách hàng gửi đến

+ ……..

– Liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để đăng ký mua chữ ký số. Chữ ký số hay còn gọi là Token có chức năng ký nộp hồ sơ trực tuyến, hồ sơ báo cáo thuế ….. Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp chữ ký số điện tử như: Chữ ký số Easy, chữ ký số Vietel, chữ ký số VNPT, chữ ký số Misa……

– Liên hệ nhà cung cấp phần mềm hóa đơn đăng ký mua phần mềm hóa đơn. Hiện nay 100% công ty đã áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Vì vậy, công ty muốn xuất hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ phải đăng ký mua phần mềm hóa đơn điện tử và  tiến hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

– Tiến hành thủ tục kê khai thuế môn bài thông qua hệ thống thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Theo quy định hiện nay khi thành lập công ty được miễn thuế môn bài năm đầu tiên và hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong năm (là ngày 30/01/2022).

– Liên hệ Ngân hàng thương mại cổ phần tiến hành thủ tục mở tài khoản của công ty. Thủ tục mở tài khoản ngân hàng yêu cầu khi công ty tiến hành các giao dịch thanh toán.

– Tiến hành thủ tục thông báo số tài khoản đến cơ quan quản lý thuế của công ty. Quy định hiện nay không nêu rõ về việc yêu cầu thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế nhưng để tránh thiếu sót sau này công ty vẫn nên tiến hành thủ tục thông báo số tài khoản đến Chi cục thuế.

Dịch vụ thành lập công ty của Văn phòng Luật sư Bạch Minh

– Dịch vụ thành lập công ty Logistic

– Dịch vụ thành lập công ty khai thác khoáng sản

– Dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên

– Dịch vụ  thành lập công ty tại Bắc Giang

– Dịch vụ thành lập công ty bất động sản

– Dịch vụ thành lập công ty tại Bắc Ninh

– Dịch vụ thành lập công ty tại Hòa Bình

– Dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng

– Dịch vụ thành lập công ty xây dựng

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21-  Lâm Văn Bền – Quận 7-  TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com