Quy trình các bước Đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Sang năm 2021, việc đăng ký nhãn hiệu có gì khác biệt so với trước đây. Cụ thể Quy trình các bước đăng ký nhãn hiệu năm 2021 như sau:

I. Các bước đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Thông thường, việc Đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Xác định chính xác Nhãn hiệu cần đăng ký và đăng ký cho các sản phẩm dịch vụ nào:

Cụ thể

+ Dấu hiệu cần đăng ký làm Nhãn hiệu là gì: Nhãn hiệu có thể là chữ, có thể là hình hoặc sự kết hợp giữa chữ và hình. Đôi khi Nhãn hiệu chỉ là một dấu hiệu rất đơn giản hoặc chỉ là các chữ cái như nhãn hiệu bia “333”, nhưng Nhãn hiệu cũng có thể Chứa đựng đầy đủ thông tin về doanh nghiệp như Nhãn sản phẩm, hoặc đôi khi nhãn hiệu chính là Tên thương mại của công ty (Công ty TNHH ABC).

+ Nhãn hiệu đó sẽ gắn, cài, đính, đúc lên sản phẩm hoặc dịch vụ nào: Đây chính là Chức năng của Nhãn hiệu là nhằm phân biệt hàng hóa, dịch vụ của người này với hàng hóa dịch vụ của người khác. Do vậy không thể có một Nhãn hiệu chung chung. Thực tế trog quá trình tư vấn đăng ký Nhãn hiệu có nhiều khách hàng của chúng tôi yêu cầu là đăng ký Nhãn hiệu cho Công ty mà không chỉ rõ là Công ty đang kinh doanh hoặc dự kiến kinh doanh các sản phẩm hay dịch vụ nào. Như vậy chúng tôi là phải làm rõ hiện công ty đang và dự kiến sẽ kinh doanh các sản phẩm dịch vụ nào?

Bước 2: Phân nhóm, Tra cứu đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu:

Sau khi xác định được Dấu hiệu cần đăng ký Nhãn hiệu và các danh mục sản phẩm, dịch vụ. Tại Bước 2 có 3 việc cần làm rõ đó là:

Xác định Dấu hiệu đó có được đăng ký hay không: Bởi lẽ không phải mọi dấu hiệu đều có thể được đăng ký là Nhãn hiệu: Ví dụ Dấu hiệu đó chỉ là một chữ số hay mọt chữ cái, Dấu hiệu đó trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy của các quốc gia; Dấu hiệu làm hiểu sai lệch hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng..

Phân nhóm đăng ký Nhãn hiệu: Sau khi xác định được các hàng hóa, dịch vụ, dựa vào Bảng Phân loại Nice về Phân loại hàng hóa dịch vụ khi đăng ký Nhãn hiệu  để phân nhóm cho chính xác.

Bảng Phân loại Nice chia hàng hóa thành 35 nhóm và 10 nhóm dịch vụ. Theo đó các hàng hóa có chung thành phần, công dụng, chức năng sẽ được xếp vào 1 nhóm  và các dịch vụ có cùng tính chất sẽ nằm trong 1 nhóm.

Đánh giá khả năng bảo hộ với các nhãn hiệu có trước: Xuất phát từ mục đích của Nhãn hiệu là Phân biệt hàng hóa dịch vụ của người này với hàng hóa dịch vụ của người khác, do đó một Dấu hiệu sẽ không được bảo hộ là Nhãn hiệu nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu của người khác cho cùng hàng hóa dịch vụ hoặc cho các hàng hóa dịch vụ tương tự nhau.

Theo quy định, việc đánh giá và kết luận về khả năng bảo hộ thuộc về Cục SHTT, tuy nhiên trong trường hợp nếu tra cứu để biết trước sẽ giúp người nộp đơn đăng ký nahxn hiệu biết được dấu hiệu mình có khả năng được hay không và nếu chăc chắn là không được thì việc đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu sẽ giúp người nộp đơn giảm thiểu Thời gian, công sức và tiền của.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu

Sau khi phân nhóm, tra cứu và đánh khá Dấu hiệu có khả năng bảo hộ làm Nhãn hiệu, Khách hàng cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Bộ hồ sơ Khách hàng tự nộp đơn Đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

+ Tờ Khai đăng ký nhãn hiệu (Theo Mẫu)

+ Chứng từ nộp phí đăng ký nhãn hiệu

+ 05 Mẫu nhãn hiệu (yêu cầu màu sắc rõ nét, kích thước không quá 8 x 8 cm)

+ Các giấy tờ thể hiện Quyền đăng ký như Bản sao Giấy phép Kinh doanh; Bản sao CMND;

+ Và một số hồ sơ khác trong trường hợp đặc biệt (Nhãn hiệu tập thể; Nhãn hiệu chứng nhận; Nhãn hiệu liên kết hay có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

Bộ hồ sơ Khách hàng Ủy quyền cho Luật Bạch Minh làm đại diện bao gồm:

+ File mềm chứa Nhãn hiệu cần đăng ký;

+ Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu cho tổ chức đại diện

+ Các giấy tờ thể hiện Quyền đăng ký như Bản sao Giấy phép Kinh doanh; Bản sao CMND;

Bước 4: Nhận Văn bằng bảo hộ

Kết thúc quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu dấu hiệu có khả năng phân biệt Cục SHTT sẽ có Thông báo về dự định cấp Văn bằng bảo hộ và Thông báo nộp lệ phí cấp Văn bằng. Chủ Văn bằng sẽ phải nộp các khoản phí lệ phí theo Thông báo để Cục SHTT cấp Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu.

Ở chiều ngược lại, nếu Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt do trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu của người khác. Cục SHTT sẽ ra Thông báo dự định từ chối bảo hộ (toàn bộ hoặc một phần) Nhãn hiệu đối với Toàn bộ hoặc một phần sản phẩm dịch vụ.

II. Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ:

Bất kỳ một Đơn Đăng ký nhãn hiệu nào được nộp tại Cục SHTT sẽ phải trải qua Quy trình thẩm định đơn như sau:

(1) Thẩm định hình thức đơn đăng ký Nhãn hiệu:

Là việc Cục SHTT kiểm tra tính thống nhất, chính xác của đơn đăng ký như thông tin người nộp đơn, Mô tả nhãn hiệu, phân nhóm, tính phí có chính xác hay không? Thời gian thẩm định là 30 ngày kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn hợp lệ Cục SHTT ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và ngược lại, nếu đơn đăng ký Nhãn hiệu có thiếu sót Cục sẽ ra Thông báo dự định từ chối và yêu cầu khắc phục các thiếu sót đó.

(2) Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu:

Chỉ những đơn Đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ về hình thức, sẽ được Cục SHTT công bố trên Công báo SHCN trong thời gian 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

(3) Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu:

Đây là bước đánh giá nhãn hiệu có khả năng được Cấp Văn bằng bảo hộ hay không dựa theo  các điều kiện bảo hộ. Nếu Nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện, nhãn hiệu sẽ có khả năng được bảo hộ Cục SHTT sẽ ra Thông báo Dự định cấp văn bằng bảo hộ và thông báo nộp phí cấp Văn bằng bảo hộ gửi Người nộp đơn, ngược lại nếu Nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ Cục SHTT sẽ ra Thông báo Dự định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ và nêu rõ lý do căn cứ từ chối.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

(4) Nhận Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu:

Trường hợp Nhãn hiệu được cấp Văn bằng, người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí cấp Văn bằng. Thời gian nhận Văn bằng là sau 2 tháng kể từ ngày nộp phí lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ theo Thông báo của Cục SHTT.

III. Về Quy trình Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Luật Bạch Minh năm 2021 

Là Tổ chức Đại diện SHCN, với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp dịch vụ Đăng ký Nhãn hiệu của Quý Khách. Quá trình tiếp nhận tư vấn và đăng ký Nhãn hiệu được chúng tôi thực hiện theo Quy trình 3 bước dưới đây:

Bước 1: Tiếp nhận mẫu Nhãn hiệu và các yêu cầu từ Quý khách

Ngay sau khi tiếp nhận, Chúng tôi sẽ đánh giá khả năng tự bảo hộ của Nhãn hiệu, Phân nhóm Nhãn hiệu, Tra cứu và đánh giá về Khả năng bảo hộ gửi Khách hàng xem xét. Nếu cần chỉnh sửa thay thế, loại bỏ thành phần nào trong Nhãn hiệu để tăng khả năng bảo hộ chúng tôi cũng sẽ thông báo chi tiết đến Khách hàng.

Nếu Nhãn hiệu có khả năng bảo hộ Chúng tôi sẽ gửi Khách hàng báo Phí, lệ phí đăng ký Nhãn hiệu kèm theo Giấy Ủy quyền đại diện.

Bước 2: Đại diện Khách hàng nộp theo theo dõi toàn bộ quá trình xử lý Đơn Đăng ký Nhãn hiệu tại Cục SHTT:

Trên cở sở Văn bản Ủy quyền của Quý Khách, Luật Bạch Minh sẽ lập Tờ khai, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Cục SHTT. Luật Bạch Minh sẽ thay mặt Khách hàng theo dõi toàn bộ quá trình xử lý đơn để thông báo kịp thời về tiến độ xử lý đơn cũng như các vấn đề phát sinh cần giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả từ Cục Sở hữu trí tuệ

Kết thúc quá trình xử lý đơn, Cục sẽ ra một trong hai thông báo sau:

+ Thông báo về việc dự định cấp Văn bằng bảo hộ và Thông báo nộp phí lệ phí cấp Văn bằng. Luật Bạch Minh sẽ thay mặt Khách hàng nộp lệ phí và Nhận bản gốc Văn bằng bảo hộ gửi Quý Khách.

+ Thông báo về việc dự định Từ chối cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu. Trường hợp từ chối cấp không có căn cứ Luật Bạch Minh  sẽ phối hợp với Khách hàng xem xét khả năng làm đơn Phản đối dự định từ chối  hoặc Đơn Khiếu nại Quyết định từ chối cấp của Cục SHTT

+ Đặc biệt, sau khi Nhãn hiệu được Cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền, Chúng tôi sẽ Tư vấn cho Quý Khách cách sử dụng và khai thác nhãn hiệu hiệu quả và các biện pháp chống các hành vi xâm phạm quyền.

IV. Về Lệ phí đăng ký nhãn hiệu năm 2021

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu được Quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Cách tính phí đăng ký nhãn hiệu 

– Phí đăng ký nhãn hiệu được tính theo từng Đơn đăng ký

– Phí đăng ký nhãn hiệu tính theo số lượng Nhóm SP/DV trong một đơn (Một nhãn hiệu có thể đăng ký nhiều sản phẩm, dịch vụ trong cùng một đơn đăng ký)

– Phí đăng ký nhãn hiệu tính theo số lượng sản phẩm, dịch vụ vượt quá trong mỗi nhóm (trong mỗi Nhóm có thể lựa chọn nhiều sản phẩm, dịch vụ)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đăng ký Nhãn hiệu – Văn phòng luật sư Bạch Minh

Địa chỉ: Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756817 – 0904 152 023

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com