Xin giấy phép quảng cáo ở đâu

Xin giấy phép quảng cáo ở đâu

Trước khi quảng cáo, nhiều doanh nghiệp có thắc mắc về việc xin giấy phép quảng cáo ở đâu, sản phẩm nào, dịch vụ nào phải xin giấy phép quảng cáo, hồ sơ xin giấy phép quảng cáo gồm những gì và lệ phí cấp giấy phép quảng cáo. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc này giúp bạn.

– Thứ nhất –

Các sản phẩm, dịch vụ nào phải xin giấy phép quảng cáo:

Trước tiên, cần hiểu Giấy phép quảng cáo nêu trong các trường hợp dưới đây là Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm và quảng cáo dịch vụ.

Theo Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chỉ một số sản phẩm khi sử dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường mới phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi thực hiện việc Quảng cáo, cụ thể:

 • Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về dược;
 • Quảng cáo mỹ phẩm;
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
 • Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế.
 • Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc BVTV, vật tư BVTV.
 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y;
 • Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt,
 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

 

– Thứ hai –

Xin giấy phép quảng cáo ở đâu ?

Tùy thuộc vào sản phẩm dịch vụ quảng cáo mà Cơ quan cấp giấy chứng nhận nội dung quảng cáo như sau:

Tên Sản phẩm quảng cáo Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Quảng cáo thuốc Cục Quản lý dược – Bộ Y tế
Quảng cáo mỹ phẩm Sở Y tế tỉnh, thành phố
Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế
Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế
Quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Chi cục ATTP – Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo
Quảng cáo trang thiết bị y tế Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật; Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật; Cục Quản lý y, dược cổ truyền – Bộ Y tế
Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật trên đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Bảo vệ thực vật
Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật trên các phương tiện:

a) Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;

b) Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

c) Phương tiện giao thông;

d) Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;

đ) Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

e) Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Quảng cáo thuốc thú y trên đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Thú y
Quảng cáo thuốc thú y trên các phương tiện báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương

– Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo;

– Phương tiện giao thông;

– Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao;

– Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;

Chi cục thú y

Hoặc Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Thứ ba –

Các phương tiện quảng cáo hiện nay bao gồm:

 • Báo chí. (Báo nói, báo hình)
 • Báo điện tử và trang thông tin điện tử
 • Thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. ( bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo
 • Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác. (sách và tài liệu dưới dạng sách; ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp)
 • Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
 • Phương tiện giao thông.
 • Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.
 • Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.
 • Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

– Thứ tư –

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo gồm những giấy tờ gì

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy Chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài;
 • Tài liệu thể hiện nội dung Quảng cáo như đĩa ghi âm, ghi hình kèm theo bản giấy kịch bản hoặc ma két quảng cáo:
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
 • Văn bản ủy quyền nếu đơn vị đứng tên đề nghị xin Giấy phép quảng cáo là đơn vị được ủy quyền
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng Nhãn hiệu.
 • Giấy đăng ký lưu hành, mẫu nhãn đối với Quảng cáo thuốc; Phiếu công bố đối với Quảng cáo mỹ phẩm: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và Bản thông tin chi tiết sản phẩm đối với Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với Quảng cáo hóa chất, Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Giấy phép Nhập khẩu hoặc chứng nhận đăng ký lưu hành đối với Quảng cáo trang thiết bị y tế..

Chi tiết Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo tại đây

– Thứ tư –

Lệ phí xin giấy phép quảng cáo 

Tên Sản phẩm quảng cáo Lệ phí nhà nước thẩm định nội dung quảng cáo
Quảng cáo thuốc

Quảng cáo mỹ phẩm

 

1.600.000/hồ sơ

(Thông tư 114/2017/BTC)

Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 1.000.000/ Hồ sơ

Thông tư số 278/2016/TT-BTC

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 1.200.000 đồng /lần/sản phẩm

(Thông tư 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm)

Quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo
Quảng cáo trang thiết bị y tế 1.000.000/ hồ sơ

Thông tư số 03/2013/TT-BTC

Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 1.000.000/ Lần

Thông tư số 278/2016/TT-BTC

Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật

phát hành toàn quốc hoặc phát hành tại địa phương.

600.000

Thông tư số 231/2016/TT-BTC

Quảng cáo thuốc thú y . 900.000/lần

Thông tư số 285/2016/TT-BTC

Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt Chưa có quy định

 

Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo của Luật Bạch Minh

Với kinh nghiệm tư vấn và xin cấp giấy phép quảng cáo nhiều năm Luật Bạch Minh cung cấp các dịch vụ sau:

– Tư vấn hồ sơ và đại diện khách hàng xin cấp giấy phép quảng cáo.

– Xin cấp giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng.

– Xin cấp giấy phép quảng cáo thuốc.

– Xin cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

– Xin cấp giấy phép quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

– Xin cấp giấy phép Quảng cáo trang thiết bị y tế.

– Xin cấp giấy phép Quảng cáo thuốc thú y.

Chi tiết xin Quý khách vui lòng gửi thông tin liên hệ hoặc điện thoại theo số: 0904 152 023

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com