Xin Giấy phép quảng cáo mới nhất

Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo mới nhất

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện như truyền hình, báo điện tử, báo giấy, trang thông tin điện tử, hội thảo, hội nghị, bảng biển, pano, áp phích, tờ rơi  nhằm mục đích truyền tải và giới thiệu đến công chúng biết đến các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các kịch bản hoặc maket quảng cáo.

Luật Bạch Minh xin hướng dẫn về các trường hợp phải xin giấy phép quảng năm 2018, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép quảng cáo.

I. Các trường hợp phải xin giấy phép quảng cáo

Không phải mọi sản phẩm khi quảng cáo đều phải xin Giấy phép quảng cáo.

Theo đó, chỉ một số sản phẩm, dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường mới phải xin Giấy phép quảng cáo trước khi thực hiện việc Quảng cáo, cụ thể:

– Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về dược;

– Quảng cáo mỹ phẩm;

– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

– Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ (không thuộc trường hợp cấm quảng cáo).

– Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

– Quảng cáo trang thiết bị y tế.

– Quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc BVTV, vật tư BVTV.

– Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật;

– Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y;

– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.

II. Các trường hợp Cấm quảng cáo

  • Thuốc lá.
  • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
  • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi;
  • Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi. Bình bú và vú ngậm nhân tạo.
  • Thuốc kê đơn
  • Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan quản lý Nhà nước khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
  • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
  • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao;
  • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
  • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật

giấy phép quảng cáo mới nhất

III. Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo:

3.1 Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo gồm:

a) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

b) Giấy Chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài;

c) Mẫu nội dung Quảng cáo thể hiện dưới dạng sau:

– Đĩa hoặc USB ghi âm thanh, đĩa ghi hình kèm theo bản giấy thể hiện Kịch bản quảng cáo nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình.

– Ma két quảng cáo (in trên giấy A4) kèm theo file mềm chứa maket quảng cáo nếu quảng cáo không phải là báo nói báo hình như: Quảng cáo tờ rơi, poste, báo chí, bản biển.

– Nếu quảng cáo thông qua Hội thảo, Hội nghị, Tổ chức sự kiện:

+ Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung),

+ Chương trình phải ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể);

+ Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, tài liệu phát cho người tham dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên

d) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

e) Nếu đơn vị đứng tên đề nghị xin Giấy phép quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

– Văn bản ủy quyền hợp lệ;

– Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

f) Các Tài liệu tham khảo, chứng minh thông tin trong nội dung quảng cáo nếu có:

– Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài khác (không bằng tiếng Anh) phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

g) Hợp đồng hoặc tài liệu khác chứng minh về nguồn gốc vật tư, vật liệu, quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm nếu trong Maket hoặc video quảng cáo thể hiện nguồn gốc, quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm;

h) Văn bản theo thuận về việc sử dụng hình ảnh nhân vật (diễn viên) nếu trong Maket xuất hiện hình ảnh nhân vật hoặc diễn viên;

i) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng Nhãn hiệu nếu trong Maket có xuất hiện hình ảnh Logo Nhãn hiệu hàng hóa.

k) Văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung khuyến mại của cơ quan nhà nước về thương mại nếu trong nội dung quảng cáo có thể hiện việc khuyến mại

3.2 Các hồ sơ bổ sung khác:

Ngoài các hồ sơ nói trên, tùy vào các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo cần bổ sung thêm:

– Đối với xin giấy phép Quảng cáo thuốc –

+  Giấy đăng ký lưu hành thuốc;

+  Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện hành đã được Bộ Y tế phê duyệt;

+ Tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung quảng cáo thuốc đề nghị xác nhận (nếu có);

+ Giấy phép thành lập VPĐD của công ty nước ngoài tại Việt Nam nếu Công ty nước ngoài đứng tên đề nghị xin Giấy phép quảng cáo thuốc hoặc

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh dược của Việt Nam đứng tên đề nghị xin Giấy phép quảng cáo thuốc;

– Đối với xin giấy phép Quảng cáo mỹ phẩm –

+ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

+ Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm nếu nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

– Đối với xin giấy phép Quảng cáo thực phẩm –

– Phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ –

+ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP.

+ Bản Thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

+ Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

– Đối với Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh –

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quảng cáo và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

– Đối với Quảng cáo hóa chất, Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

– Đối với Quảng cáo trang thiết bị y tế

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

IV. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo

– Đơn vị xin giấy phép quảng cáo chuẩn bị tối thiểu 01 bộ hồ sơ đấy đủ kèm theo Maket hoặc video Quảng cáo;

– Hồ sơ (bản giấy) được nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc gửi qua Bưu điện tới các cơ quan có thẩm quyền dưới đây

Lưu ý: Đối với các hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo thuộc thẩm quyền của Cục ATTP – Bộ Y tế hồ sơ nộp trực tuyến tại Dịch vụ công trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đơn vị đi nộp lệ phí thẩm xét theo Quy định

Thời hạn xem xét hồ sơ từ 15-25 ngày

V. Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo

– Cục Quản lý dược cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc;

– Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ;

– Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;

– Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật ;

– Cục Quản lý môi trường y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

– Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế .

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với:

+ Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật.

– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế cấp tỉnh có thẩm quyền:

+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

+ Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm tổ chức trên địa bàn;

– Cục Hóa chất  cấp giấy xác nhận nội dung Quảng cáo Phân bón

– Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo bánh, kẹo, rượu bia nhập Khẩu.

– Sở Công thương cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo bánh, kẹo, rượu bia sản xuất trong nước.

– Cục BVTV – Bộ Nông nghiệp cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trên toàn quốc đối với thuốc BVTV

– Chi cục BVTV cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV còn lại

VI. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép quảng cáo

– Giấy phép quảng cáo thuốc hết hiệu lực sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Thuốc có số đăng ký đã hết hạn;

+ Thuốc bị rút số đăng ký hoặc thuốc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng;

+ Có thay đổi thông tin về chỉ định, chống chỉ định, liều lượng của thuốc.

– Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+ Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực;

+ Mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi hoặc bị rút số tiếp nhận phiếu công bố;

+ Có những thay đổi về thông tin ảnh hưởng đến tính an toàn và chất lượng của mỹ phẩm.

Giấy phép quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP hết hiệu lực;

+ Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP.

+ Sản phẩm, hàng hoá có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

+ Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

– Giấy phép quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+ Giấy CN đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế hết hiệu lực;

+ Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi;

+ Sản phẩm, hàng hóa có nội dung thay đổi về thành phần, công dụng hoặc thông tin khác ảnh hưởng đến tính an toàn của sản phẩm so với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế cấp còn hiệu lực.

– Giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+ Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa hết hiệu lực;

+ Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

– Giấy phép quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hết hiệu lực sử dụng trong trường hợp sau:

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn có liên quan đến dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo.

–  Các trường hợp hết hiệu lực khác theo quy định của pháp luật

VII. Lệ phí xin giấy phép quảng cáo

Lệ phí xin giấy phép quảng cáo tùy thuộc vào:

– Cơ quan thẩm tra hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

– Loại hình quảng cáo được xác nhận.

VIII. Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ, thủ tục và xin Giấy phép quảng cáo. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu Quý Khách có nhu cầu xin giấy phép quảng cáo hoặc khi cần giải đáp vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, lệ phí cấp giấy phép quảng cáo

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Đ/c: Số 101/A2, ngõ 72, đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tư vấn : (04) 37756814/ 0904152023

Tham khảo:

Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm nhập khẩu

Xin giấy phép quảng cáo thuốc

Xin giấy phép quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

Xin Giấy phép quảng cáo truyền hình


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com