Xin giấy phép quảng cáo hóa chất mới nhất

Theo quy định của pháp luật quảng cáo, Hóa chất là hàng hóa đặc biệt vì vậy trước khi thực hiện việc quảng cáo thì phải xin Giấy phép quảng cáo hóa chất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Nhằm hỗ trợ cho việc xin cấp Giấy phép quảng cáo hóa chất được thuận lợi, nhanh chóng, giảm thiểu thời gian và chi phí cho Quý khách, Luật Bạch Minh hướng dẫn chi tiết về:

  • Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo hóa chất;

  • Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo hóa chất

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng  cáo hóa chất.

  • Lệ phí xin cấp giấy phép quảng cáo hóa chất.

  • Các lưu ý khi lập hồ sơ xin giấy phép quảng cáo hóa chất.

Mọi thắc mắc xin Quý khách liên hệ theo số: 0904 152 023 hoặc gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây.

– Thứ nhất –

VỀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO HÓA CHẤT

Cũng giống như các hàng hóa dịch vụ đặc biệt khác, hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo hóa chất bao gồm các giấy tờ chính sau:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
  2. Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo
  3. Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
  4. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
  5. Tài liệu thể hiện nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo cụ thể:

– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định nói trên phải có các tài liệu:

+ Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể);

+ Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự;

– Thứ hai –

VỀ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO HÓA CHẤT

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận (có dấu tiếp nhận hồ sơ).

Bước 2: Nộp đầy đủ lệ phí thẩm định

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ Cơ quan tiếp nhận sẽ thẩm tra hồ sơ nếu:

+ Hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

+ Trong thời gian thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo, cơ quan tiếp nhận sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ nếu phát hiện đơn vị đứng tên xin giấy phép có vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo. Việc thẩm định chỉ được tiến hành khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền và đơn vị chấp hành xong quyết định xử lý.

– Thứ ba –

VỀ CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO HÓA CHẤT

Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

– Thứ tư –

VỀ LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO HÓA CHẤT

Theo Thông tư 278/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

– Thứ năm –

CÁC LƯU Ý VỀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO HÓA CHẤT

1. Về Tài liệu thể hiện nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

Nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp.

Nội dung quảng cáo hóa chất phải có các thông tin dưới đây:

+ Tên hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;

+ Tính năng, công dụng;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

+ Khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” hoặc “Hạn chế phạm vi sử dụng đối với các sản phẩm có sử dụng hóa chất trong danh mục hạn chế sử dụng”.

+ Không sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

+ Nếu không có tài liệu hợp pháp chứng minh, thì không được sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

2. Về các tài liệu khác đi kèm hồ sơ:

+ Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ kèm theo Giấy ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập VPD diện của đơn vị được ủy quyền;

+ Đối với các tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Đối với các tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

+ Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

+ Nếu nội dung quảng cáo có thể hiện logo, nhãn hiệu phải có thêm Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng lo gô, nhãn hiệu.

+ Nếu nội dung quảng cáo có hình ảnh nhân vật, phải có giấy tờ chứng minh việc sử dụng hình ảnh là hợp pháp.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com