Thủ tục trả Con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập từ 01/7/2015 trở về trước. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và xin giấy Chứng Nhận đăng ký mẫu dấu tại Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký.

Từ ngày 01/7/2015 theo quy định của Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp khi thành lập được tự khắc con dấu và gửi thông báo mẫu dấu lên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì vậy, hiện nay những doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có liên quan đến con dấu như: Tên doanh nghiệp, trụ sở chính (chuyển đến quận/huyện khác, chuyển đến tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác), loại hình Doanh nghiệp, hoặc tiến hành giải thể doanh nghiệp hoặc tiến hành thủ tục hợp nhất mã số kinh doanh và mã sô thuế thì doanh nghiệp phải hủy Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu ở Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký.

Các trường hợp trả Con dấu và Giấy chứng nhận Mẫu dấu

Trường hợp 1. Trả con dấu và Chứng nhận mẫu dấu đối với doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm:

 1. Công văn giải trình về việc hủy con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu;
 2. Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mới
 3. Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp cũ
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu và Con dấu cũ
 5. Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ ( Đối với trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp );
 6. Chứng minh nhận dân/Hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ;

Trường hợp 2. Trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu đối với Doanh nghiệp đang trong trường hợp giải thể

 1. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH, Đại Hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần, Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên.
 2. Công văn giải trình về việc hủy con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu;
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu và Con dấu;
 4. Thông báo yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận trả con dấu của Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 5. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 6. Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ ( Đối với trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp );
 7. Chứng minh nhận dân/Hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ;

Trường hợp 3. Trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu đối với Doanh nghiệp tiến hành hợp nhất mã số thuế và mã sô kinh doanh

 1. Công văn giải trình về việc hủy con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu;
 2. Bản gốc Giấy chứng nhận mẫu dấu và Con dấu;
 3. Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp mới;
 4. Bản sao công chứng/chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp cũ
 5. Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ ( Đối với trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp );
 6. Chứng minh nhận dân/Hộ chiếu của người đi nộp hồ sơ;

Thủ tục trả Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ trả Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo quy định.

Bước 2. Doanh nghiệp cử người đại diện theo pháp luật hoặc Ủy quyền cho nhân viên đi nộp hồ sơ tại  Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tình/thành phố trực thuộc trung ương.

Ví dụ tại Hà Nội, doanh nghiệp nộp hồ sơ trả Con dấu và Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu dấu tại : Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 44 Phạm Ngọc Thạch –  Trung Tự –  Đống Đa – Hà Nội.

Bước 3. Nhận kết quả tại Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội

Sau khi đến ngày hẹn trả kết quả . Doanh nghiệp đến Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội để nhận Kết quả theo quy định – Giấy xác nhận trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu .

Lưu ý. Tại Hà Nội, thủ tục nộp hồ sơ trả Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu vào buổi sáng. và Nhận kết quả vào Buổi chiều của ngày hẹn trả kết quả.

Một số quy định về con dấu theo quy định mới

1.Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Quản lý và sử dụng con dấu

– Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

 • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
 • Hủy mẫu con dấu

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp – Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Luật Bạch Minh tư vấn đăng ký doanh nghiệp miễn phí, Ngoài ra, Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng. Bao gồm:

1. Thành lập doanh nghiệp

2. Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi trụ sở; thay đổi vốn điều lệ…

3. Đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền

4. Xin giấy phép Quảng cáo; Giấy phép lao động

5. Tư vấn hợp đồng; Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn Phòng Luật Sư Bạch Minh

Tel: 024.37756814/17 – 0904 152 023

Website : http://bachminh.com/


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com