Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên. Trong thời gian công ty hoạt động kinh doanh do tình hình hoạt động của công ty hoặc do các thành viên không góp đủ vốn đã cam kết góp, buộc công ty phải tiến hành thủ tục Giảm vốn điều lệ.

Thủ tục giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên

I. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

II. Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

 • Quyết định Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Danh sách thành viên của công ty
 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân tiến hành thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền kèm theo Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được ủy quyền
 • Bản cam kết doanh nghiệp thanh toán đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và nghĩa vụ khác sau Giảm vốn điều lệ.
Nghị định 108/2018/NĐ-CP mới đây đã sửa đổi lại một số điểm về hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau: Bỏ Báo cáo tài chính của kỳ gần nhất với quyết định giảm vốn của công ty thay vào đó là công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ về tài sản và nghĩa vụ của công ty.

III. Thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên

Bước 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Giảm vốn điều lệ công ty

 • Công ty tiến hành họp Hội đồng thành viên để tiến hành biểu quyết về nội dung giảm vốn điểu lệ của công ty
 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trong vòng từ 03- 05 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;
 • Nếu trong trường hợp hồ sơ bị sai, thiếu sót, không hợp lệ và bị từ chối bổ sung thì Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014. Doanh nghiệp tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

  1.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở
 • Vốn điều lệ
 • Danh sách thành viên
 • Người đại diện theo pháp luật

2. Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung:

 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Người đại diện theo ủy quyền;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lệ phí công bố thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài

Sau khi doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ giảm vốn điều lệ. Sẽ có trường hợp thay đổi mức thuế môn bài của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai mức thuế môn bài mới.

Sau khi giảm vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tiếp theo:

 • Kê khai và nộp mẫu 08-MST
 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung

Sau đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Bạch Minh, nếu bạn có thắc mắc về vấn đề hãy liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add :  Số 101A2 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Tel  : 024.37756814/17 – 0904 152 023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com