Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Luật Bạch Minh cung cấp mẫu Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

 

Dowload : Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp
– Địa chỉ trụ sở chính
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
 1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):
Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

Stt

Tên ngành nghề

Mã ngành

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, kính đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

Công ty cần tiến hành nộp thông báo thay đổi thay đổi ngành nghề đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Kèm theo Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có :

1. Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

3. Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

4. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5. Trường hợp công ty ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. Kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp vàtổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; Hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

Đại diện công ty tiến hành nộp hồ sơ đầy đủ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thông qua 2 hình thức:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ tại bộ phần 1 cửa – Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn

Chú ý.

Thành phố Hà Nội áp dụng 100% hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dangkykinhdoanh.gov.vn

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ

 1. Thành lập công ty
 2. Tư vấn thủ tục thay đổi Tên công ty
 3. Tư vấn thủ tục thay đổi Ngành nghề kinh doanh
 4. Tư vấn thủ tục thay đổi Trụ sở chính công ty
 5. Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 6. Tư vấn Đăng ký thương hiệu độc quyền

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com