Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Công ty chỉ được phép kinh doanh ngành nghề công ty đã đăng ký. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Công ty có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại Hội đồng cổ đông của công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

2. Quyết định Hội đồng thành viên/Đại Hội đồng cổ đông/Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Theo mẫu Bộ KHĐT)

Nội dung thông báo gồm:

-Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

-Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

-Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

4. Trường hợp công ty ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân và kèm theo một trong các giấy tờ:

– Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

 

Hình thức nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanhThủ tục tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng hai hình thức.

2. Công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh : dangkykinhdoanh.gov.vn

Hiện nay, đối với thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh  được áp dụng 100% tại thành phố Hà Nội.

Thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1. Doanh nghiệp tiến hành tạo tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2. Tiến hành Scan hồ sơ và kê khai thông tin thay đổi nội dung trên Hệ thống dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Nộp hồ sơ.

Bước 3. Doanh nghiệp nộp bản gốc tại Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận thông báo hồ sơ hợp lệ của Cơ quan đăng ký kinh doanh và Nhận kết quả.

Quy định về Ngành nghề kinh doanh

Theo Nghị định 78/2015 Về Đăng ký doanh nghiệp. Quy định về cách ghi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Khi  thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được liệt kê tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngành nghề Mã ngành
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
Xây dựng nhà để ở 4101

 

2. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ngành nghề Mã ngành

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết : Bán buôn Xăng dầu

4661

Điều 13

Nghị định  83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu

 

3. Ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Ngành nghề Mã ngành
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Dịch vụ môi giới Bất động sản

6820

Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

 

4. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

Ngành nghề Mã ngành
Xây dựng công trình đường bộ

Chi tiết: Xây dựng đường cao tốc

4212
Xây dựng công trình điện

Chi tiết: Xây dựng nhà máy điện

4221

 

5. Công ty kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định pháp luật. Nếu Công ty không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về Đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ban hành ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018 quy định về Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com