Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chức năng cơ bản của Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tại Khoản 7, Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 ghi nhận:

“Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

3. Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập Chi nhánh tại Việt Nam

Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

a) Là công ty được pháp luật nước nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

b) Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

4. Hồ sơ cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký;

b) Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

c) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

d) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

e) Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

f) Bản sao Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện

Ghi chú:

(i) Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(ii) Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo pháp luật Việt Nam

5. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập Chi nhánh

a) Công ty nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên.

b) Công ty nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Công ty nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

6. Dịch vụ tư vấn thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt nam của Luật Bạch Minh

(i) Tư vấn cho khách hàng thủ tục, trình tự và các điều kiện xin cấp phép hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

(ii) Soạn thảo, chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

(iii) Thay mặt khách hàng đi công chứng, dịch thuật các giấy tờ tài liệu phục vụ việc cấp phép;

(iv) Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp phép hoạt động Chi nhánh của công ty nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(v) Trợ giúp pháp lý trong quá trình hoạt động của Chi nhánh.

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com