Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm:

Thông báo tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo gồm:
Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh;

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm;

Lý do xin tạm ngừng kinh doanh;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
Quyết định của của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
Giấy giới thiệu đối với trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của Công ty,
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo đến đơn vị trực thuộc như địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện chi nhánh đồng thời gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh bằng văn bản và ít nhất mười lăm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com