Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

I. Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp bao gồm:

1. Thông báo tạm ngừng hoạt động.

Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

– Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh;

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

– Thời hạn xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh không được quá 1 năm.

Lưu ý về thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp được tạm ngừng hoạt động không được quá hai năm liên tiếp;

– Lý do xin tạm ngừng kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

hoặc

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần,

– Biên bản họp của các thành viên Hợp danh đối với công ty Hợp danh

Về việc: Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

3. Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Quyết định của Chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên

Về việc: Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
4. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động

II. Về thời hạn thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp:

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh bằng văn bản

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com