Quy trình thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh hay còn gọi là kho hàng, xưởng sản xuất hoặc văn phòng giao dịch. Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nới đặt trụ sở của địa điểm kinh doanh.

Thành lập địa điểm kinh doanh

I. Quy định về thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất

1. Lĩnh vực kinh doanh – Ngành nghề kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Vì vậy, Địa điểm kinh doanh chỉ có thể hoạt động trong lĩnh vực mà Công ty đã đăng ký tại Hệ thống ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Hiện nay ngành nghề kinh doanh của công ty không còn thể hiện trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, mà được thể hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Xem thêm: Cách tra cứu ngành nghề kinh doanh

Khi thành lập Địa điểm kinh doanh. Công ty phải kê khai Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh. Hiện nay, doanh nghiệp thường kiệt kê tất cả các ngành nghề hoạt động của Công ty để kê khai cho Địa điểm kinh doanh. Hoặc công ty có thể lựa chọn 1 nhóm ngành nghề cụ thể công ty sẽ kinh doanh tại Địa điểm kinh doanh đấy.

Chú ý cho Doanh nghiệp. Loại trừ một số ngành nghề công ty không được phép hoạt động tại Địa điểm kinh doanh như: Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

2. Địa chỉ trụ sở của địa điểm

Địa chỉ của Địa điểm kinh doanh không được phép đặt tại Tòa nhà chung cư hoặc Nhà tập thể. Đối với trường hợp tòa nhà Chung cư hỗn hợp hoặc tòa nhà Văn phòng có thể hiện Chức năng dịch vụ cho thuê văn phòng  thì Công ty mới được đặt Địa chỉ Địa điểm kinh doanh tại đấy.

3. Loại Thuế phải chịu

Địa điểm kinh doanh chịu loại Thuế Môn bài. Mức thuế là 1 triệu/năm.

Đối với công ty thành lập địa điểm kinh doanh tại thời điểm nửa năm sau (từ ngày 01/07)  thì sẽ còn 500.000 đồng/năm.

II. Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

1. Văn bản đề nghị thành lập địa điểm kinh doanh

Nội dung thông báo bao gồm các nội dung sau:

– Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế/ Số đăng ký kinh doanh

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

– Tên tiếng việt địa điểm kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh( ngành nghề kinh doanh )

– Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

2. Giấy ủy quyền cho người đại diện tiến hành thủ tục tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho tổ chức, cá nhân tiến hành dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Người được ủy quyền phải nộp Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân và Kèm theo:

– Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục thành lập Địa điểm kinh doanh. Hoặc

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến thủ tục thành lập Địa điểm kinh doanh. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”.

III. Quy trình thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã áp dụng hình thức nộp hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng hình thức nộp trực quyến.

Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty kê khai thông tin và nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn hướng dẫn các bước để công ty tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 1. Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh

Người đại diện theo pháp luật có quyền ký duyệt thành lập địa điểm kinh doanh của công ty. Chịu trách nhiệm soạn thảo và kê khai thông tin hồ sơ địa điểm kinh doanh.

Sau khi khê khai hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của công ty. Người đại diện pháp luật có trách nhiệm ký và đóng dấu vào hồ sơ.

Trường hợp, người đại diện theo pháp luật của công ty vắng mặt và có văn bảnn ủy quyền cho người khác ký duyệt hồ sơ. Phải kèm theo bản sao Văn bản ủy quyền và người đại diện vẫn chịu trách nhiệm đối với các nội dung ủy quyền.

Bước 2. Doanh nghiệp tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp tạo 1 tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn .

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 

  • Trường hợp người đại diện theo pháp luật trực tiếp tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Lập tài khoản đăng ký theo thông tin của Người đại diện theo pháp luật.
  • Trường hợp người đại diện ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Lập tài khoản đăng ký kinh doanh theo thông tin của người được ủy quyền.

Sau khi kê khai thông tin cá nhân người nộp hồ sơ và Gửi Yêu cầu tải khoản đăng ký kinh doanh . Sau 1-2 tiếng. Tài khoản của bạn sẽ được duyệt thành công và bạn có thể nộp hồ sơ.

Bước 3. Kê khai thông tin và Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền tiến hành kê khai thông tin về thành lập địa điểm kinh doanh như: Tên địa điểm kinh doanh; địa chỉ; lĩnh vực kinh doanh; thông tin người đứng đấu địa điểm kinh doanh; các thông tin về thuế…

Công ty kê khai thông tin địa điểm kinh doanh

Sau khi Người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu hồ sơ. Công ty tiến hành Scan hồ sơ và tải lên trên phần “ VĂN BẢN ĐÍNH KÈM

Công ty tải hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Bước 4. Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ trên trang thông tin điện tử  https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Sau 3 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hợp lệ và yêu cầu công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh cần sửa đổi thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

IV. Những điểm mới về quy định địa điểm kinh doanh năm 2018

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về địa điểm kinh doanh “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh”

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP. Có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 quy định mới như sau: Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính”

Thông báo lập địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

Như vậy. Nghị định mới sẽ gỡ bỏ quy định về lập địa điểm kinh doanh tại nơi mà đặt Trụ sở chính/Chi nhánh của Công ty.

Dịch vụ Luật Bạch Minh về đăng ký doanh nghiệp

  1. Thành lập công ty
  2. Thay đổi đăng ký kinh doanh
  3. Đăng ký thương hiệu độc quyền cho công ty
  4. Tư vấn hợp đồng
  5. Giải quyết tranh chấp hợp đồng
  6. Tư vấn và soạn thảo quy chế hoạt động của công ty

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com