Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2018

Khi có yêu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Chủ nhãn hiệu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

I. Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường:

Bộ hồ sơ gồm:

(i) 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

  • Chủ đơn, người đại diện của Chủ đơn ký tên vào ô chữ ký từng trang của tờ khai.
  • Trường hợp Quý Khách ủy quyền cho Luật Bạch Minh làm đại diện, VPLS sẽ thay mặt Quý khách lập và ký tên tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
  • Về phần Mẫu nhãn hiệu trên tờ khai: Quý khách có thể in trực tiếp mẫu nhãn lên tờ khai hoặc in riêng và dán lên tờ khai.
  • Về phần mô tả nhãn hiệu trên tờ khai: Do số lượng ký tự tại ô miêu tả nhãn hiệu hạn chế, vì vậy yêu cầu Mô tả nhãn hiệu ngẵn gọn, rõ ràng, làm nổi  bật nhãn hiệu. Khi mô tả phải dùng các thuật ngữ phổ thông, Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;
  • Cần liệt kê rõ các hàng hóa, dịch vụ và phân nhóm sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chính xác theo bảng phân loại Nice tại phần Danh mục và Phân loại hàng hóa dịch vụ hàng hóa mang nhãn hiệu tại trang 3 của tờ khai

Xem thêm Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại đây

(ii) 10 Mẫu nhãn hiệu đi kèm 

Yêu cầu mẫu nhãn hiệu đi kèm phải có cùng kích thước, màu sắc với Nhãn hiệu trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

(iii) Chứng từ nộp phí đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận đơn sẽ tính lệ phí mà Quý khách phải nộp, sau đó Quý khách sẽ nộp tại Bộ phận kế toán của Cục SHTT.

(iv) Giấy ủy quyền đại diện nếu Quý khách Ủy quyền cho Văn phòng luật sư Bạch Minh đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

II. Đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Chứng nhận

Ngoài bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường nói trên, khi đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Quý khách cần có thêm:

(i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

(ii) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc  thù của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc

(iii) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận về nguồn gốc địa lý kèm theo Bản đồ xác định lãnh thổ chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm.

III. Đối với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Tập thể

Ngoài bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường nói trên, khi đăng ký nhãn hiệu tập thể Quý khách cần có thêm:

(i) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

(ii) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù.

IV. Các tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên:

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì Chủ đơn cần cung cấp các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên bao gồm:

  • Xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên;
  • Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên;
  • Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

V. Một số lưu ý khi lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 2018:

(i) Mọi tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đều phải được làm bằng tiếng Việt, trừ Giấy ủy quyền và Các tài liệu thể hiện Quyền ưu tiên, Quyền đăng ký.

(ii) Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc trên một mặt giấy khổ A4 trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

Là tổ chức đại diện SHCN, nếu được Quý khách ủy quyền chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ, hoàn tất mọi thủ tục đăng ký nhãn hiệu và thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Địa chỉ: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+ 024)3.7756814; 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com