Điểm mới về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2018 sẽ đơn giản hóa một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp. Tại nghị định này có một số điểm mới nổi bật như sau:

1. Doanh nghiệp không cần đóng dấu công ty vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tại Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định về không cần đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đây không phải là quy định mới , đối với nghị định 78/2015/NĐ-CP và Phụ lục biểu mẫu hồ sơ quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT chỉ yêu cầu người đại diện theo pháp luật ký và ghi rõ họ tên và không quy định bắt buộc phải đóng dấu công ty vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nhưng vì nghị định 78/2015/NDD-CP không quy định chi tiết nên trên thực tế tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đều bắt buộc doanh nghiệp phải đóng dấu công ty vào phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Để áp dụng đúng quy định pháp luật, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có quy đĩnh chi tiết và rõ dàng hơn để doanh nghiệp và Cơ quan đăng ký kinh doanh áp dụng.

2. Văn bản ủy quyền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tại khoản 2 điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định rõ về văn bản ủy quyền cho người tiến hành thành lập doanh nghiệp như sau:

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Theo quy định này văn bản ủy quyền giữa cá nhân và cá nhân tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp không cần phải công chứng.

3. Chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành Doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP hướng dẫn Hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp kèm theo Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

4. Quy định về lập địa điểm kinh doanh

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm kinh doanh: “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ nội dung quy định về địa điểm kinh doanh như sau: “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính

Như vậy, quy định về đặt địa chỉ địa điểm kinh doanh hiện nay cho phép công ty thành lập địa điểm kinh doanh có địa chỉ khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính và chi nhánh. Đây là quy định mới và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được mở rộng kinh doanh và phát triển hơn.

5. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp chỉ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Như vậy, đối với trường hợp khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần thì doanh nghiệp không cần thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Mà doanh nghiệp chỉ tiến hành thủ tục chuyển nhượng tại công ty và lưu hồ sơ nội bộ công ty.

Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệp và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty

6. Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tại nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh, trong thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp được phép gộp các hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vào cùng 1 bộ hồ sơ chuyển đổi loại hình. Nhưng ngoại trừ thay đổi người đại diện theo pháp luật , doanh nghiệp bắt buộc phải tách riêng với hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

7. Giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Điều 14 Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định “Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn”.

Như vậy, quy định về Giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần nộp Báo cáo tài chính của kỳ gần nhất kèm theo hồ sơ giảm vốn điều lệ. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần cam kết đảm bảo thanh toán nghĩa vụ tài sản và nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com