Mở tài khoản ngân hàng có phải thông báo không?

Công ty mở tài khoản ngân hàng có phải thông báo số tài khoản đến Phòng đăng ký kinh doanh hay thông báo đến Cơ quan thuế trực tiếp quản lý hay không là một vấn đề đang được rất nhiều công ty đang gặp khó khăn chưa có hướng giải quyết. Quý khách hãy cùng Luật Bạch Minh tìm hiểu khi mở tài khoản ngân hàng có phải thông báo không và được quy định tại văn bản pháp luật nào?.

Công ty mở tài khoản ngân hàng có phải thông báo không?

Theo quy định nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp có quy định về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về thay đổi thông tin thuế trong đó có thay đổi thông tin về số tài khoản ngân hàng. Theo đó, khi công ty mở tài khoản ngân hàng bắt buộc phải thông báo số tài khoản đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT thông tư quy định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực. Theo danh mục biểu mẫu kèm theo thông tư về đăng ký doanh nghiệp có sự thay đổi về mục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến Số tài khoản ngân hàng như sau:

– Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần/ công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ công ty TNHH 1 thành viên. Phần thông tin đăng ký thuế đã bãi bỏ mục thông tin Số tài khoản ngân hàng.

Mục Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:…

Điện thoại:……

11.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:……

Điện thoại:……

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:…….

Điện thoại (nếu có):… Fax (nếu có):………

Email (nếu có):………

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này):…./……/……..
11.5 Hình thức hạch toán

Hạch toán độc lập     □         Có báo cáo tài chính hợp nhất □

Hạch toán phụ thuộc □

11.6 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày…./….đến ngày…../…..
11.7 Tổng số lao động (dự kiến):……
11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có □                             Không □

11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ                              □

Trực tiếp trên GTGT            □

Trực tiếp trên doanh số        □

Không phải nộp thuế GTGT □

Công ty có phải thông báo tài khoản ngân hàng không

– Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã bỏ thông tin số tài khoản tại phần thông tin đăng ký thuế

Mục Thay đổi thông tin đăng ký thuế

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ………………

Điện thoại: ……………

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………

Điện thoại: ……………

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: …..

Điện thoại (nếu có): …………..Fax (nếu có): ……

Email (nếu có): …………

4 Ngày bắt đầu hoạt động: …../…../……
5 Hình thức hạch toán

Hạch toán độc lập               □           Có báo cáo tài chính hợp nhất □

Hạch toán phụ thuộc           □

6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ……/……… đến ngày ………./……….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: ………………
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có □                Không □

Như vậy. Theo quy định mới thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty đã loại bỏ khỏi danh mục thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Sau khi mở tài khoản ngân hàng công ty không cần thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Văn phòng Luật sư Bạch Minh là đơn vị tư vấn đăng ký doanh nghiệp với các dịch vụ têu biểu như thành lập Công ty cổ phần, thành lập Công ty TNHH 1 thành viên, thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh của công ty trong quá trình hoạt động.

Để được tư vấn đăng ký doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ đến Luật Bạch Minh theo thông tin sau:

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com