Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Thành lập 06 đoàn thanh kiểm tra liên ngành kiểm...

Theo tin từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm  sẽ thành lập 06 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trong Tháng hành động vì ATTP 2019 Cụ thể […]
Chi tiết
Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị

Văn phòng Luật sư Bạch Minh (Luật Bạch Minh) cung cấp khách hàng biểu mẫu Biên bản họp của Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị CÔNG TY …   Số …/BB-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]
Chi tiết

Phí thẩm định kịch bản quảng cáo thực phẩm

Quy định mới về Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế Ngày 28 tháng 11/2018, Bộ Tài chính ban hành […]
Chi tiết
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ...

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là hình thức kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy […]
Chi tiết

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn hướng dẫn quy định về địa điểm kinh doanh và các bước để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Bước 1. Công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Người đại diện theo pháp luật của công […]
Chi tiết

Lập địa điểm kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Doanh nghiệp được phép mở địa điểm kinh doanh tại mọi nơi và không phụ thuộc và nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Văn phòng luật sư Bạch Minh tư vấn thủ tục mở địa điểm kinh doanh mới nhất năm 2019. I. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh năm […]
Chi tiết

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh định giá

Định giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ. Kinh doanh dịch vụ định giá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy công ty phải đáp ứng đủ điều kiện và xin Giấy phép. […]
Chi tiết
Image not found

Tăng cường thanh tra xử lý vi phạm về quảng...

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa Ban hành Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 7/12/2018 về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019 đang […]
Chi tiết
Image not found

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người...

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định 157 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao […]
Chi tiết
Image not found

Người lao động được thỏa thuận sửa đổi,chấm dứt hợp...

Người lao động được thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 01/01/2019 Nghị định 149/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Nghị định 149 quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh […]
Chi tiết