3 bước thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội. Sau đây là trình tự các bước thành lập công ty tại Hà Nội cho khách hàng.

Bước 1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn quy định thành lập công ty tại Hà Nội

Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo Phiếu thông tin thành lập công ty của Luật Bạch Minh.

Download:  Phiếu thông tin thành lập công ty

Luật Bạch Minh sau khi tiếp nhận thông tin về thành lập công ty của khách hàng. Trên cở sở thông tin từ khách hàng cung cấp. Chúng tôi sẽ tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến công ty dự định thành lập như sau:

Sau khi Khách hàng quyết định xong bước 1, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp in hoặc gửi khách hàng

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Sau khi tư vấn quy định về thành lập công ty cho khách hàng. Khách hàng lựa chọn thông tin và cung cấp thông tin thành lập công ty phù hợp với quy định pháp luật. Luật Bạch Minh cử luật sư soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty và gửi lại khách hàng. Kèm theo hướng dẫn ký hồ sơ thành lập công ty.

Bước 3. Tiến hành thủ tục thành lập công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi khách hàng ký hồ sơ đầy đủ và gửi lại Luật Bạch Minh. Đại diện của Bạch Minh sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Kết quả khách hàng nhận được

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Con dấu pháp nhân công ty

 

Luật Bạch Minh tư vấn thủ tục sau thành lập công ty

  • Tư vấn thủ tục thuế sau thành lập công ty
  • Tư vấn mở tài khoản ngân hàng
  • Tư vấn thủ tục thông báo tài khoản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Tư vấn Hợp đồng của công ty, Hợp đồng nội bộ
  • Tư vấn tranh chấp hợp đồng,
  • Tư vấn đăng ký thương hiệu độc quyền cho công ty

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com